frame   frame
 

ØBAS
Din leverandør av tegl takstein og tegl murstein

 
 
     
tegltak
frame   frame
 
 
frame   frame
  MONZAplus    
                 
    Festeklammer til møne-/valmstein
Møne endestykke start
   
      Klammeret hektes over møne-/valmsteinen og skrues /spikres fast til mønelekte.      
             
             
             
             
             
             
             
         
   
               
       
  Tilbake